Παιχνίδι με τις Τέχνες για το Παιδί

Παιχνίδι | Φαντασία | Έκφραση | Δημιουργία | Συναισθήματα | Ομαδικότητα

Παιχνίδι με τις τέχνες 4-9 ετών

Παιχνίδι με τις τέχνες 4-9 ετών

Δημιουργικό παιχνίδι με τις επιστήμες 4-7 ετών

Δημιουργικό παιχνίδι με τις επιστήμες 4-7 ετών

Γυμναστικό παιχνίδι για παιδιά (3-6 ετών)

Γυμναστικό παιχνίδι για παιδιά (3-6 ετών)

Εργαστήρι δημιουργικού θεάτρου για παιδιά 8-12 ετών

Εργαστήρι δημιουργικού θεάτρου για παιδιά 8-12 ετών

Camp ξανά το Σεπτέμβριο «Παιχνίδι με τις Τέχνες» για παιδιά 4-9 ετών.

Camp ξανά το Σεπτέμβριο
«Παιχνίδι με τις Τέχνες» για παιδιά 4-9 ετών.

Δευτέρα ως Παρασκευή 31 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2020,
Ώρες 10.00 - 13.00 για τα καλλιτεχνικά μας εργαστήρια
ή 08.00-16.00 υπό συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους γονείς.
Η Συμμορία του Ήλιου διοργανώνει ολιγομελές τμήμα για παιδιά 4-9 ετών, όπου συνδυάζουμε το παιχνίδι και την έκφραση με θεματικές από όλες τις τέχνες

Πληροφορίες
Παιχνίδι με τη Μουσική εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής

Παιχνίδι με τη Μουσική εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής

Παιχνίδι με τη Μουσική
εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής C. Orff για παιδιά 16 μηνών - 2,5 ετών με ενεργή συμμετοχή γονέα


Πληροφορίες

Mini summer camp Παιχνίδι με τις Τέχνες για παιδιά 4-8 ετών

Summer Camp «Καλοκαιρινό παιχνίδι με τις Τέχνες» για παιδιά 4-9 ετών.

29 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2020,
ώρες 10.00 - 13.00 Δευτέρα ως Παρασκευή
Έπειτα από δική σας ζήτηση, ανοίγουμε το πρόγραμμά μας για περισσότερες ώρες υπό συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους γονείς από τις 8.00-16.00 μ.μ.
Η Συμμορία του Ήλιου διοργανώνει ολιγομελές τμήμα για παιδιά 4-8 ετών, όπου συνδυάζουμε το παιχνίδι και την έκφραση με θεματικές από όλες τις τέχνες.

Πληροφορίες
Πρωινά Δημιουργικής Απασχόλησης

Πρωινά Δημιουργικής Απασχόλησης

Πρωινά Δημιουργικής Απασχόλησης και Έκφρασης μέσω των τεχνών για παιδιά 4-8 ετών.
Ιούνιος – Ιούλιος 2020
Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή,
ώρα 10.00-14.00
Η Συμμορία του Ήλιου διοργανώνει ολιγομελές τμήμα για παιδιά 4-8 ετών, όπου συνδυάζουμε το παιχνίδι και την έκφραση με θεματικές από όλες τις τέχνες.

Πληροφορίες
Παιχνίδι με τις τέχνες 4-9 ετών

Παιχνίδι με τις τέχνες 4-9 ετών

Η Συμμορία του Ήλιου διοργανώνει εβδομαδιαία ολιγομελή τμήματα για παιδιά 4-9 ετών, όπου συνδυάζουμε το παιχνίδι και την έκφραση με θεματικές από όλες τις τέχνες.

Πληροφορίες
Δοκίμασέ το! Δημιουργικό παιχνίδι με τις επιστήμες για παιδιά ηλικίας 4-7 ετών

Δοκίμασέ το!

Δημιουργικό παιχνίδι με τις επιστήμες

για παιδιά ηλικίας 4-7 ετών

Πληροφορίες
Γυμναστικό παιχνίδι για παιδιά (3-6 ετών)

Γυμναστικό παιχνίδι για παιδιά (3-6 ετών)

Το γυμναστικό παιχνίδι συνδυάζει παιχνίδια ρυθμού, παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνεργασίας, κίνησης και φαντασίας.

Πληροφορίες
Εργαστήρι δημιουργικού θεάτρου για παιδιά 8-12 ετών

Εργαστήρι δημιουργικού θεάτρου για παιδιά 8-12 ετών

Η ιδέα εκκινείται από την ανάγκη μας να προσεγγίσουμε το ζήτημα της διαφορετικότητας μέσα από διάφορες ιστορίες που συλλέξαμε, ανασυνθέσαμε και επινοήσαμε, με θέμα τα φτερωτά και άπτερα πουλιά


Πληροφορίες